A válópernek Magyarországon ma két főbb típusát különíthetjük el. Ezek a közös megegyezéssel történő felbontás, valamint az ennek hiányában történő, úgynevezett tényállásos bontóper, amelyek között alapvető különbségek vannak – leginkább természetesen jogi értelemben.

Válás közös megegyezéssel

Amennyiben egy válás közös megegyezéssel történik, a válóperes ügyvédek szerepe többnyire nem túl jelentős, de azért elengedhetetlen, hiszen ők azok, akik megpróbálnak egyezségre jutni a felek között, amit természetesen írásba is foglalnak majd. Amennyiben a felek közös megegyezéssel válnak el, abban az esetben az ügyben eljáró bíróság maximum két tárgyalást tart, aminek illetéke fix összeget jelent.
Ennél is lényegesebb, hogy az eljárás során az érintetteknek a közhiedelemmel ellentétben nem kötelességük válaszolni egyetlen olyan kérdésre sem, ami kapcsolatukat érinti, ezáltal nem hozható egyik fél sem kényelmetlen vagy kellemetlen helyzetbe. Ennek ma már törvényben rögzített feltételei vannak, ezáltal jogszabály rögzíti, hogy az eljárás során a válótársaknak milyen kérdésekben kell feltétlenül megállapodniuk.
Az ilyen típusú válás legnagyobb előnye tehát az, hogy a bíróság nem megy bele a részletekbe, nem akarják tudni, hogy mi történt, csak az a céljuk, hogy jogilag elválasszák egymástól a feleket. Az ilyen esetekben általában a két fél között békés a viszony, ezáltal együttműködőek olyan fontos kérdésekben, hogy miként történjen a vagyonmegosztás vagy a gyerekek elhelyezésének kérdése. A válóperes ügyvédek ilyen esetekben főként tanácsadással foglalkoznak, illetve a válóperhez szükséges egyezség létrehozásában nyújtanak segítséget. Ügyvédi képviseletre ilyenkor nincs mindig szükség, ezáltal jelentős költség takarítható meg.

A tényállásos válóper

Amennyiben a házastársak valamelyik fele nem hajlandó beletörődni a válásba, ezáltal nem akar közös megegyezéssel válni, akkor sincs minden veszve, ilyenkor ugyanis a tényállásos válóper jelenthet megoldás, aminek a lényege az, hogy a tényállást a bíróság deríti fel, ezáltal belemerülhetnek olyan témákba is, ami kényelmetlenséget okozhat a feleknek. A tényállásos válóperek sok esetben ugyanis megcsalásos ügyleteknél kerülnek elő, ezáltal érzékeny és kényes kérdéseket is érinteniük kell a bíróság előtt az ügyfeleknek.
A tényállásos válóperre jellemző, hogy a felek közötti rendszerint amúgy sem békés viszony ilyenkor még jobban elmérgesedhet, ami bár ritkán fajul tettlegességig, a legnagyobb kárát azonban szinte mindig a közös gyermeknek kell elszenvednie. Egy ilyen eljárás rendszerint hosszú ideig, gyakran hónapokig is elhúzódhat, és ezáltal költségei is jelentősek, sőt mi több, a jogszabály kimondja, hogy vagyonjogi vita esetén a vitatott vagyon értékének a 6 százaléka a bírósági eljárás illetéke lesz, ami mellett ügyvédi költséget is állni kell.

Hasonló bejegyzések