2014-ben változtak a törvényi feltételek, ami a lakás bérbeadásokat tekintik. Az új jogszabály a korábbiakhoz képest sokkal jobban körbejárja, hogy melyik félnek milyen kötelezettségei és jogosultságai vannak, ám továbbra is a legfontosabb, hogy olyan szerződéssel béreljünk vagy adjuk ki ingatlanunkat, hogy az mindkettőnk érdekeit szolgálja.
Amennyiben még jobban szeretnénk bebiztosítani magukat, foglaltassuk közjegyzői okiratba a bérleti szerződést. Vannak olyan esetek, amikor ez kifejezetten javallott is.

Milyen pontok kerüljenek mindenképp a szerződésbe?

Az első és legfontosabb, hogy pontosan írjuk le az adott ingatlanhoz kapcsolódó információkat – címet, helyrajzi számot, stb. –, valamint a szerződő felek főbb adatait, elérhetőségeket, édesanyák neveit. A megállapodásban pontosan rögzítsük a bérleti díj összegét, minden olyan további költséget, amely esetleg a bérlőt terhelik majd. Amennyiben lehetséges, határozzuk meg a szerződés időtartamát is. Bár a jogszabály erről nem rendelkezik, foglaljuk a szerződésbe a kauciót összegét is.
Rendkívül fontos, hogy a szerződésbe bele kerüljön a bérleti jogviszony megszüntetése is. Rendes felmondás esetén a szerződésben meghatározott időintervallumokat érdemes betartani, függően persze attól, hogy napi, heti vagy havi bérleti díj került megállapításra.

A bérleti szerződés felmondása

Amennyiben nem rendes felmondásról van szó, úgy a bérbeadó – jó esetben – írásban kell, hogy figyelmeztesse a bérbe vevőt, hogy mennyi ideje van a kiköltözésre. A megállapodást legalább 15 napos felmondási idővel szokás felmondani. Ilyen lépésre általában akkor lehet szükség, hogyha a bérlő nem rendeltetésszerűen használja az ingatlant, vagy nem megfelelő magatartást tanúsít.
A fent említett problémáknak vannak azonban súlyosabb esetei, amikor azonnali hatállyal lépni kell és a 15 napos felmondási időről szó sem eshet. Az ilyen jellegű lehet például, ha a bérlő bűncselekmény megvalósítására használta az ingatlant. Fontos megjegyezni, hogy a bérbeadónak a tudomásszerzéstől számított nyolc napja van a szerződésszegésre alapított felmondásra.

Hasonló bejegyzések